სიახლები

3 / 100
რომელ რიცხვში უნდა გადავიხადოთ ინტერნეტის საფასური? პასუხი: თუ გადაიხადეთ 1 თვის საფასური და ინტერნეტით სარგებლობა დავიწყეთ 1 იანვარს, მაშინ სერვისი
20 ლარის ჩათვლით გადახდაზე - 50 თეთრი.20 ლარზე მეტის გადახდაზე - 1 ლარი.
გაერთიანებული ტელეკომი წარმოადგენს უნივერსალურ საბილინგო სისტემას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მასში ჩართულ ინტერნეტ პროვაიდერებს გადაუხადოთ ინტერნეტის მომსახურების საფასური, სისტემის პარტნიორი საგადამხდელო
ინტერნეტის მომსახურების საფასურის გადახდა უკვე შესაძლებელია OSMP-ის საშუალებით.
ინტერნეტის მომსახურების საფასურის გადახდა უკვე შესაძლებელია TBC PAY-ის საშუალებით.
დღეიდან უკვე შესაძლებელია დავალიანების შემოწმება საიტის საშუალებით.
დღეიდან შესაძლებელია სააბონენტო გადასახადის დაფარვა PayBox-ის სწრაფი გადახდის აპარატების და პოს-ტერმინალების საშუალებით. აბონენტის საკომისიო 0%.
დაამატეთ სააბონენტოს 5 ლარი და მიიღეთ 10 მბ/წმ-ით მეტი სიჩქარე შეთავაზება მოქმედებს 20 ან 30 მბ/წმ-იან პაკეტებზე;სიჩქარის გაზრდა შესაძლებელია რამდენჯერმე
Cart
Your cart is currently empty.