სიახლები

ძვირფასო GELINK.GE -ის მომხმარებლებო! გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 22 ივნისიდან შპს Gelink-ი გადასცემს თავის აქტივებს შპს გაერთიანებულ ტელეკომ -ს “,(UNITEDTELECOM.GE)
რომელ რიცხვში უნდა გადავიხადოთ ინტერნეტის საფასური? პასუხი: თუ გადაიხადეთ 1 თვის საფასური და ინტერნეტით სარგებლობა დავიწყეთ 1 იანვარს, მაშინ სერვისი
20 ლარის ჩათვლით გადახდაზე - 50 თეთრი.20 ლარზე მეტის გადახდაზე - 1 ლარი.
გაერთიანებული ტელეკომი წარმოადგენს უნივერსალურ საბილინგო სისტემას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მასში ჩართულ ინტერნეტ პროვაიდერებს გადაუხადოთ ინტერნეტის მომსახურების საფასური, სისტემის პარტნიორი საგადამხდელო
ინტერნეტის მომსახურების საფასურის გადახდა უკვე შესაძლებელია OSMP-ის საშუალებით.
ინტერნეტის მომსახურების საფასურის გადახდა უკვე შესაძლებელია TBC PAY-ის საშუალებით.
დღეიდან უკვე შესაძლებელია დავალიანების შემოწმება საიტის საშუალებით.
დღეიდან შესაძლებელია სააბონენტო გადასახადის დაფარვა PayBox-ის სწრაფი გადახდის აპარატების და პოს-ტერმინალების საშუალებით. აბონენტის საკომისიო 0%.
Cart
Your cart is currently empty.