გაერთიანებული ტელეკომი Pay

8 / 100

გაერთიანებული ტელეკომი წარმოადგენს უნივერსალურ საბილინგო სისტემას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მასში ჩართულ ინტერნეტ პროვაიდერებს გადაუხადოთ ინტერნეტის მომსახურების საფასური, სისტემის პარტნიორი საგადამხდელო არხების საშუალებით.

Cart
Your cart is currently empty.