გაერთიანებული ტელეკომი Pay

გაერთიანებული ტელეკომი წარმოადგენს უნივერსალურ საბილინგო სისტემას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მასში ჩართულ ინტერნეტ პროვაიდერებს გადაუხადოთ ინტერნეტის მომსახურების საფასური, სისტემის პარტნიორი საგადამხდელო არხების საშუალებით.

Cart
Your cart is currently empty.